Geschiedenis

| Ton Haarmans

Geschiedenis

In dit artikel wil ik proberen om de geschiedenis te vertellen van onze streek. Uiteraard valt dit voor een groot deel samen met de geschiedenis van de Valenciaanse gemeenschap. Bron is onder andere een Spaans artikel over de historie van Valencia in Wikipedia.

Pre-historie en Oudheid

NederzettingenDankzij haar prachtige geografische pluspunten is de regio Valencia al duizenden jaren bewoond. De eerste overblijfselen van menselijke nederzettingen die in de huidige Valenciaanse Gemeenschap zijn gevonden, dateren van 250.000 jaar geleden (het einde van het Neder-Paleolithicum), de oudste die tot nu toe zijn gevonden zijn die van de Bolomor-site (Tabernes de Valldigna, Valencia). Het is mogelijk dat de menselijke aanwezigheid in de regio nog ouder is, aangezien er resten van hominiden zijn gevonden in andere delen van het Iberisch schiereiland die 800.000 jaar oud zijn (Atapuerca-man).

In het Midden-Paleolithicum (van 100.000 tot 35.000 voor Christus) neemt het aantal nederzettingen in de hele regio toe. In de Cova Negra de Xátiva (met grotschilderingen) en in El Salt (Alcoi) zijn overblijfselen van Neanderthalers teruggevonden, daterend van tussen 60.000 en 30.000 voor Christus, waarna zij uiteindelijk werden vervangen door de moderne mens (Homo sapiens sapiens).

Het Boven-Paleolithicum en Mesolithicum zijn in de regio goed vertegenwoordigd door de grotten Parpalló en Malladetes in Gandía voor de eerste periode en de Cueva de la Cocina (in het Caroig-massief, ten zuidwesten van de provincie Valencia), voor de tweede.

Het Neolithicum arriveerde rond 5000 voor Christus in de Valenciaanse Gemeenschap. De verschijning van landbouw en vee, van buitenlandse oorsprong, betekende een transformatie in de bezetting en exploitatie van het grondgebied. De grothabitat, kenmerkend voor de initiële neolithische periode (zie La Sarsa in Bocairent en de Cueva del Oro in Beniarrés), maakte plaats voor de eerste nederzettingen in de vlakke landen.

Tegen 2500 voor Christus begint de metallurgie in de regio, met invloeden en contacten vanuit het zuidoosten van het schiereiland. De grootte en locatie van de dorpen, nu op de hellingen van de bergen, weerspiegelt een progressieve sociale complexiteit. Vanaf 1.000 v C. verkeren we in de Late Bronstijd, een tijd van waaruit de bewoners van Cabezo Redonde de schat van Villena achterlieten, de grootste verzameling prehistorische sieraden ooit gevonden op het schiereiland.

De Pre-Romeinse autochtonen van de Valenciaanse Gemeenschap waren de Iberiërs, waarschijnlijk een mengvolk van de plaatselijke oerbevolking en Noord-Afrikaanse immigranten, die in verschillende groepen waren verdeeld (de Contestani, de Edetani, de Ilercavones en de Bastetani). In onze streek woonden de Contestani. Vanaf de 9e eeuw v.Chr. dringen Keltische volksstammen Noord-, West- en Centraal-Spanje binnen. Vanaf die tijd vond er een geleidelijke vermenging plaats van Kelten en Iberiërs tot Keltiberiërs.

Iberiers

Grieken en Feniciërs richtten kleine gemeenschappen en handelsnederzettingen op in Valencia toen ze de eerste maritieme handelsroutes in de Middellandse Zee aanlegden. Zelfs deze kleine gemeenschappen hebben een blijvende stempel op het land gedrukt: oude terrassen die meer dan tweeduizend jaar geleden zijn aangelegd, staan ​​nog steeds langs de rotsachtige valleien bij Jalón in Alicante.

De Grieken vestigden kolonies in de kustplaatsen Saguntum en Dénia vanaf de 5e eeuw voor Christus, waar ze handelden en vermengden met de lokale Iberische bevolking.

De Romeinse periode

Volgens het Ebro-verdrag tussen Rome en Carthago in 226 v.Chr., verdeelden de twee mediterrane mogendheden hun invloedssferen respectievelijk ten noorden en ten zuiden van de rivier de Ebro. Met de oprichting van Carthago Nova (Cartagena) door de Puniërs in 227 v.Chr., begint een voortgaande Carthaagse kolonisatie van het oostelijke schiereiland.

De Carthaagse aanval in 219 v.Chr. op de Iberische stad Sagunto, een bondgenoot van de Griekse kolonie Massilia en indirect ook van Rome, was het voorwendsel dat als trigger diende voor de tweede Punische oorlog tussen Carthagers en Romeinen. Hispania werd het toneel van militaire operaties, waardoor de lokale stammen zich als bondgenoten van de ene of de andere macht uitspraken. Voor het eerst kwamen er Romeinse troepen naar Hispania en na de overwinning van de Romeinen in 202 v.Chr., kwam de hele Middellandse Zeekust onder het militaire gezag van Rome.

Onder Romeinse heerschappij integreerden de Iberiërs geleidelijk in de nieuwe politieke, economische en sociale struktuur en Latijns werd de voertaal. Er is geen verslag van inheemse opstanden zoals die in andere Iberische gebieden van Spanje hebben plaatsgevonden. De stichting, in het jaar 138 v.Chr., van Valentia Edetanorum is de oorsprong van de stad Valencia, terwijl de Iberische kolonie Hélike werd bezet en omgedoopt tot Colonia Julia Illici Augusta in 27 v.Chr. Dit waren de enige Romeinse koloniën in de Gemeenschap.

De gretigheid van de inheemse bevolking om Romeinse titels te krijgen, zowel voor mensen als voor steden, leidde tot de indeling van de samenleving in klassen. De eerste steden met een belangrijke juridische status waren: Valentia, Illici Augusta (Elche), Saguntum, Bisgargis (de Forcall?), Edeta (Liria), Lucentum (voorheen Leucant, later: Alicante), Saetabis Augusta (voorheen Sitib, later: Xàtiva) en Dianium (Dénia). Desondanks respecteerden de Romeinse administratieve onderverdelingen van de Tarraconensis tot op zekere hoogte de eerdere Iberische territoriale aanwezigheid van elke respectieve stam, met de gouvernementen van Edetania, Contestania en Ilercavonia.

Visigoten en Byzantijnen

Visigotische kunstNa de val van het West-Romeinse rijk, tijdens de barbaarse invasies in de 5e eeuw na Chr., werd de regio voor het eerst binnengevallen door de Alanen en uiteindelijk geregeerd door de Visigoten, tot de komst van de Arabieren in 711.

De passage van de Byzantijnen en Visigoten duurde van het begin van de 6e eeuw tot het begin van de 8e, toen het grootste deel van het grondgebied onder het Visigotische koninkrijk Toledo viel, dat altijd betrokken was bij dynastieke en politieke conflicten, terwijl centrale en zuidelijke gebieden onder de heerschappij van het Byzantijnse rijk kwamen, geïntegreerd in de provincie Spanje, tot hun definitieve verdrijving van het schiereiland in 620. Er bestaat echter weinig archeologisch bewijs voor de aanwezigheid van Visigoten en Byzantijnen.

De Moren

Moorse invloed

Hetzelfde kan niet gezegd worden voor de Moren: de mosliminvasie in de 8e eeuw betekende een dramatisch keerpunt voor de regio. Onder vijf eeuwen Arabische heerschappij bloeide Valencia. Er waren grote vorderingen in irrigatietechnieken (zie de palmplantages van Elche), rijstteelt, papierproductie in Xátiva en leercentra in Denia en Valencia.

De Umayyaden-strijdkrachten trokken Spanje binnen in 711 en versloegen in no-time de Visigoten. Abd al-Aziz, zoon van het hoofd van de Umayyad-strijdkrachten, sloot een pact met Teodomiro, een Visigotische graaf gevestigd in Orihuela, die zijn heerschappij over het gebied erkende in ruil voor het aanvaarden van de soevereiniteit van de Umayyaden. Het was een autonoom christelijk gebied binnen Al-Ándalus, dat de provincie Alicante en een deel van dat van Valencia, Murcia en Albacete omvatte, en dat bleef zo tot 779, toen de stad Valencia in opstand kwam en werd vernietigd door Abderramán I. De komst van nieuwe Arabische en Berberse kolonisten, en de toenemende bekering van christenen tot de islam, zorgden voor meer controle over het gebied door het emiraat Córdoba. Toch bleef de Valenciaanse bevolking tot de 10e eeuw (met de islamisering van Abderramán III) grotendeels christelijk.

Na de dood van Almanzor in 1030 viel het kalifaat van Córdoba uit elkaar, Al-Ándalus viel in wel dertig verschillende onafhankelijke staten uiteen. Dit werden de eerste koninkrijkjes (taifas). In de Comunidad Valenciana verschenen de Taifa de Denia, de Taifa de Valencia en de Taifa de Alpuente.

In 1065 valt Fernando I de Castilla de stad Valencia aan, maar slaagt er niet in deze te veroveren. De Taifa de Valencia werd opgenomen en vervolgens ook Toledo, totdat met hulp van Castilla de onafhankelijkheid in 1076 wordt verkregen. In 1085 na de herovering van Toledo door de christenen en de dood van de koning van de Taifa de Valencia, werd de taifa van Valencia overgeheveld naar de troon van Al-Qádir, de voormalige koning van de Taifa de Toledo, met de militaire hulp van Alfonso VI van Castilla.

Onder Moorse heerschappij werden lange irrigatiekanalen gegraven, waardoor het aanzien van de provincie veranderde. Deze vitale kanalen veranderden uitgestrekte, droge stukken land in vruchtbare grond. Het Tribunal de las Aguas dateert ook uit het Arabische tijdperk. Een gemeenteraad van gewone mensen komt nog steeds elk jaar bijeen in de stad Valencia om de distributie van water te bespreken.

taifas

In deze verwarrende situatie, wordt Rodrigo Díaz de Vivar, bijgenaamd El Cid Campeador, een Castiliaanse huurling, verbannen door koning Alfonso VI de Castilla. Hij betaalde belasting aan de Taifas Albarracín en Alpuente en gaf bescherming aan Al-Qádir, bondgenoot van de christenen, tegen aanvallen door de Taifa de Zaragoza en volksopstanden. Echter, na een pro – Almoravide opstand in Valencia, werd Al-Qádir vermoord. Dat bracht El Cid ertoe de stad in juni 1094 te veroveren. Na zijn dood in 1099 namen de Almoráviden de controle over de gehele gemeenschap van Valencia in 1102 over. Ondanks de weerstand die de plaatselijke christenen, met behulp van de Kroon van Aragón en het leger van El Cid, boden, werden ze door de Almohaden verdreven.

Vanuit economisch oogpunt gezien, werd het gebied in de regio Valencia tot de 11ᵉ eeuw gebruikt als landbouwgrond en waren er geen grote stedelijke centra. Op het eind van het kalifaat, maar hoofdzakelijk in de periode van de eerste taifa koninkrijkjes, werden er irrigatiesystemen aangelegd, zoals dat van Huerta de ValenciaVega Baja del Segura of de boomgaarden van Elche en Alicante. De vraag naar luxe producten groeit en daarom stimuleert de heersende klasse in de taifas, de ambachtelijke activiteiten en handel. Dat was één van de redenen dat er in Xátiva de eerste papierfabriek van het westen werd opgericht.

elcidDe komst van de Arabieren had een brede impact in de regio, nog steeds zichtbaar in het huidige Valenciaanse landschap en cultuur. Denk ook aan alle woorden en plaatsnamen die met 'al' beginnen en de plaatsnamen die met 'ben' of 'beni' beginnen (= 'zonen van').

De middeleeuwen

In 1232 begon de Aragonese koning Jaime I de Veroveraar met de verovering van het Valenciaanse grondgebied en vormde het als een autonoom koninkrijk binnen de Kroon van Aragon, tegen de wens van de Aragonese edelen die hem hadden gesteund. Nadat hij met wapens het noorden van het toekomstige koninkrijk had veroverd, nam hij in 1238 Valencia in zonder daadwerkelijk te vechten. In 1244 ondertekende hij het Almizra-verdrag met Fernando III van Castilla, dat via de Biar-Busot-lijn de zuidelijke grenzen van het Koninkrijk Valencia bepaalde. Van zijn kant veroverde het kind Alfonso, de toekomstige Alfonso X el Sabio, Alicante voor de Castiliaanse Kroon in 1248.

De Mudejars, met de leider Al-Azraq aan het hoofd, leidden tussen 1247 en 1275 verschillende opstanden in het noorden van de provincie Alicante, die werden verpletterd en dienden om de moslimbevolking te verdrijven en de christelijke herbevolking te vergroten. Van zijn kant wist Jaime II van Aragon in 1296 hoe hij kon profiteren van de dynastieke strijd van de Kroon van Castilië om het Koninkrijk Murcia te veroveren, door het Koninkrijk Valencia te annexeren, het tweederde deel ten zuiden van de provincie Alicante na het Oordeel van Torrellas (1304) en het verdrag van Elche (1305). Deze gebieden hadden een speciale status en behielden een deel van de Castiliaanse instellingen in de vorm van de Procuración of Gobernación General de Orihuela. De Ayora-vallei zou in 1281 ook van de kroon van Castilië naar die van Aragon gaan.

In 1283 gaf Pedro III van Aragón toestemming voor de installatie van het consulaat van de zee in Valencia, de eerste in Spanje.

Het koninkrijk van Valencia, aan het begin van de Mudejar-moslimmeerderheid, werd gekoloniseerd met de herbevolking van christenen uit het binnenland van het koninkrijk Aragon, wat samen met de joden resulteerde in een multi-confessionele en multiculturele samenleving, met Christenen die volledige rechten hebben (vergeleken met de rest van de culturen). Deze creëerden de basis van een economisch systeem dat profiteerde van de bestaande Andalusische infrastructuren (stuwen, terrassen, irrigatiesystemen, moskeeën, wachttorens, enz.), Evenals gevestigde landbouwproducten (citrus, rijst, tijgernoot, groenten, palmbomen, enzovoort). Het vestigingsproces van het Koninkrijk Valencia was een lang proces dat pas in de 17e eeuw zou eindigen, na de verdrijving van de Moren. De bevolking van het Koninkrijk Valencia was vanaf het begin van diverse afkomst.

Furs de València Ondanks het delen van koning en cultuur met de rest van de Spaanse gebieden van de Kroon van Aragon, stichtte koning Jaime de Veroveraar de Fueros van Valencia (Furs de València) en stichtte zo een koninkrijk met een eigen politieke identiteit, met eigen instellingen, administratie en tarieven, zoals blijkt uit de feiten die zijn verzameld in het register van de lopende rekening van het Koninkrijk Valencia, bewaard in het Archief van het Koninkrijk Valencia.

15e eeuw

Na de dodelijke pestepidemie van 1348 en een steriele oorlog met Castilië (de zogenaamde oorlog van de twee Pedros), begon in 1370 een periode van welvaart die in de 15e eeuw zijn maximale pracht zou bereiken: de Valenciaanse Gouden Eeuw.

BorjaHet koninkrijk ontwikkelde zich intensief in de 14e en 15e eeuw, met belangrijke werken zoals de ridderlijke romantiek van Tirant lo Blanch. Door de zijdehandel ontwikkelde Valencia zich economisch tot een belangrijk koninkrijk in Europa. Het kwam ook politiek aan de macht met de opkomst van de Kroon van Aragón, waarbinnen het Koninkrijk Valencia de grootste bevolking en de grootste economische macht van die tijd had bereikt en de opkomst van het Valenciaanse Huis van Borja (Borgia) in Rome.

Taula de CanviHet Koninkrijk Valencia was een van de pijlers van de Aragonese kroon en financierde de uitbreiding van de Kroon van Aragon in de 15e en 16e eeuw. Dankzij de maritieme handel met de nieuwe extra-Spaanse gebieden van de Aragonese kroon (Sardinië, Sicilië, Napels, enz.) en de oprichting van de Taula de Canvi(s) (de eerste beurs in de geschiedenis), tijdens de 14e eeuw, bereikte het Koninkrijk een opmerkelijke economische ontwikkeling. Deze periode valt ook samen met een opmerkelijke literaire explosie in het Valenciaans, als een van de eerste gemeenschappen in Spanje die de Renaissance betrad, met belangrijke schrijvers, humanisten en filosofen. In 1469 was Valencia de dichtstbevolkte stad op het schiereiland, met een bevolking van 40.000 tot 70.000 inwoners. Het koninkrijk had toen ongeveer 250.000 inwoners.

Met de troonsbestijging van de Castiliaanse Fernando de Trastámara als koning van Aragon in 1412, werden de banden tussen de Castiliaanse en Aragonese kronen geleidelijk aan verstevigd en bereikten de twee kronen een unie met de triomf in 1479 van Isabel I van Castilla, getrouwd met Fernando I van Aragon, in het conflict over de opvolging van Enrique IV de Castilla. De unie van de kronen betekende echter geen politieke unie, aangezien de koninkrijken van de kroon van Aragon en het koninkrijk van Castilië hun politieke identiteit en hun rechtbanken voortzetten. De vereniging van beide kronen viel uiteen na de dood van Isabel de Castilla om zich weer bij Carlos I aan te sluiten.

16e en 17e eeuw

revueltas de las GermaníasEen ander belangrijk probleem was de drastische demografische afname, tot een derde van de bevolking als gevolg van de verschillende verdrijvingen van joden (in 1492) en Moren (in 1609) uit het koninkrijk, waardoor de economie in een ernstige crisis terechtkwam als gevolg van het gebrek aan goedkope arbeidskrachten bij de Valenciaanse Moorse bevolking ("tagarins" genoemd) en aan de vlucht van kapitaal en bezittingen die door de Sefardiem waren opgebouwd. Precies, het grote aantal Moren in het Koninkrijk Valencia (veruit de meeste in Spanje, met ongeveer 110.000), hun slechte integratie met de rest van de samenleving en de hulp die ze aan Berbers gaven, die verwoestingen aanrichten aan de Valenciaanse kusten tot ver in de zeventiende eeuw, was een van de oorzaken die aanleiding gaven tot het decreet van de verdrijving van de Moren, dat in heel Spanje met grote ernst werd uitgevoerd. Het noorden van de provincie Alicante bleef daardoor nagenoeg volledig ontvolkt. Veel van de door de Moren verlaten dorpen werden overgenomen door mensen van het nabijgelegen eiland Mallorca. Ze brachten op hun beurt hun eigen invloeden in de taal en keuken van Valencia

Het aan de macht komen van Carlos I de España in 1518 leidde tot grote sociale conflicten zoals de 'revueltas de las Germanías', een opstand van de gildes en boeren in Valencia tegen de diverse onderkoningen en plaatselijke besturen.

De effecten van de Germania's, de demografische afname na de uitwijzing van minderheden, de aanhoudende Turks-Algerijnse aanvallen op de kust en, in grote mate, de omleiding van de wereldeconomie naar de Atlantische Oceaan ten nadele van de mediterrane handel (door de ontdekking van Amerika), vervaagden het gewicht van de regio Valencia in heel Spanje. Aan de andere kant was er, in lijn met de toename van het autoritarisme van de rest van de Europese monarchieën, een geleidelijke versterking van de koninklijke macht gedurende de zestiende en zeventiende eeuw; zo werden de aristocratische provinciale rechtbanken van Valencia voor het laatst gedagvaard in 1645.

Op cultureel vlak is de toename van het prestige van het Castiliaans opmerkelijk, want sinds het begin van de 16e eeuw werd het Valenciaans als cultuurtaal vrijwel geheel verlaten. Zo was Guillén de Castro, een van de meest erkende Valenciaanse schrijvers van de moderne tijd, een groot toneelschrijver in de Spaanse taal.

18e eeuw

Filips VVanaf 1680 vond een revitalisering van de Valenciaanse economie plaats. Het werd echter gestopt door de Spaanse successieoorlog die Filips V van Bourbon, die in 1701 de troon besteeg, confronteerde met aartshertog Carlos van Oostenrijk, ook een pretendent van de Spaanse troon en wiens supporters in 1705 in zijn voordeel opkwamen. Het Koninkrijk van Valencia werd het toneel van talrijke militaire operaties. Uiteindelijk, na de slag van Almansa in 1707, regeerde Filips V effectief in de regio van Valencia, met voorkeur voor steden en sociale groepen die trouw waren gebleven. In navolging van het Franse absolutistische model van Lodewijk XIV, ontmantelde Filips V de structuren van het Koninkrijk Valencia door middel van de nieuwe besluiten (de Nova Planta-decreten) en integreerde ze in hetzelfde model met die van het koninkrijk Castilië zoals later gebeurde met de andere koninkrijken van de Kroon van Aragon. De Bourbon-hervormingen verdeelden het oude koninkrijk Valencia ook in dertien provincies of gemeenten: Morella, Peñíscola, Castellón, Valencia, Alcira, Cofrentes, Játiva, Montesa, Denia, Alcoy, Jijona, Alicante en Orihuela. Als gevolg hiervan werden de instellingen en wetten van de Furs de València afgeschaft en werd het gebruik van de Valenciaanse taal in officiële instanties en het onderwijs verboden.

universiteit van ValenciaIn de 18e eeuw maakte Valencia enorme vooruitgang, zowel in de landbouw als in de industrie. Nieuwe, geavanceerde irrigatiesystemen maakten het een van de meest productieve gebieden van het hele Iberische schiereiland. In deze tijd van toenemende welvaart werd de universiteit van Valencia een van de meest prestigieuze en bekendste leercentra in Europa. De welvaart van Valencia zette zich voort in de 19e eeuw. Een spoorlijn naar Madrid, elektrificatie van de provincies en verbeterde wegennetwerken zorgden ervoor dat de regio een van de meest geavanceerde gebieden van Spanje werd.

19e eeuw

De Spaanse Onafhankelijkheidsoorlog tegen de Franse indringers (1808-1814) was schadelijk voor de Valenciaanse economie, hoewel minder dan in andere regio's van Spanje. Tijdens de Eerste Carlistenoorlog was de provincie Castellón, met name de Maestrazgo en de stad Morella, een van de belangrijkste bolwerken van de Carlistische guerrilla's, gecoördineerd door generaal Cabrera.

In 1833, met de nieuwe liberale territoriale organisatie, werd de regio Valencia administratief verdeeld in de huidige provincies: Alicante, Valencia en Castellón. Tijdens de 19e eeuw bleven de landbouwgebieden groeien, aanvankelijk gerelateerd aan de teelt van wijngaarden, rijst, sinaasappels en amandelen. De industriële revolutie was, zoals in het grootste deel van Spanje, onvolledig en vertraagd, maar de oprichting van Sagunto als een groot haven- en staalcentrum, de textielindustrie van Alcoi en de verschijning van kleine bedrijven in de hele Gemeenschap zorgden voor een industriële start vanaf het einde van de 19e eeuw.

20e eeuw

Na het kortstondige precedent van cantonnalisatie in Valencia tijdens de Eerste Republiek (1873 – 1874), realiseert de regering van Francisco Silvela de intentie om het schiereiland en de Canarische Eilanden en de Baleares te verdelen in dertien regio’s, waaronder zich ook de regio Valencia bevond door een Koninklijk Besluit van 20 juli 1891 en een wetsontwerp op dezelfde datum (dat uiteindelijk geen consequenties had). In het begin van de 20ᵉ eeuw begonnen een aantal maatschappelijke sectoren om een zekere politieke autonomie te vragen voor de regio van Valencia, zoals bijvoorbeeld met het samenwerkingsverdrag van Valencia (proyecto de Mancomunidad Valenciana) van 1919. Zo ook, gedurende de Tweede Republiek (1931 – 1939), werden er verschillende voorstellen gedaan voor een eigen Autonome Staat, maar het kwam niet zover dat er een goedkeuring kwam voor een verkiezing. Tussen 1936 en 1937 kwam men tot een bestuurlijk orgaan genaamd Comité Ejecutivo Popular de Valencia (Comitee van de Populaire Uitvoerende macht van Valencia).

Ondanks het ontwerp-statuut van Esquerra Valenciana (de linkse politieke partij van Valencia) dat bij decreet was vastgelegd in de revolutionaire context van 1937 beschouwde men Valencia niet als een historische nationaliteit, iets dat pas in 2006 herkend werd en dat ook tot uiting komt in de statuten van de autonomie.

FrancoGedurende de bewindsperiode van Franco kwam er een nieuwe economische sector op die sterker was dan de agrarische sector: het toerisme, maar ook de industriële sector ontwikkelde zich sterk met name bij kleine en middelgrote bedrijven.

Tijdens de Tweede Spaanse Republiek werden verschillende voorstellen voor een statuut van autonomie opgesteld, hoewel geen enkele werd goedgekeurd. Op 20 juli 1936, in het kader van de Spaanse Revolutie van 1936, werd het Uitvoerend Comite van Valencia opgericht, een vorm van regionale regering bestaande uit de strijdkrachten van het Volksfront en de CNT- en UGT-vakbonden. Op 23 juli van hetzelfde jaar besloot de regering van Madrid dat het Comité moest verdwijnen, wat niet lukte, en uiteindelijk op de 31e van dezelfde maand, werd het gelegaliseerd en gereguleerd door de Republiek. Gedurende deze periode werd 13% van het gecultiveerde gebied in beslag genomen en gecollectiveerd, waarbij 353 collectieven werden gevormd, 264 geleid door de CNT, 69 door de UGT en 20 gemengd CNT-UGT. Een van de belangrijkste ontwikkelingen is de ' Consejo Levantino Unificado de Exportación de Agrios' (bekend onder de initialen CLUEA). Ondanks haar onafhankelijke oorsprong keurde zij op 2 november een wijziging van haar actieprogramma goed, waarbij zij zich ondergeschikt maakte aan de centrale overheid. De CEP van Valencia werd ontbonden op 8 januari 1937.CNT

Het fortuin van Valencia veranderde enigszins in de naoorlogse jaren. In de jaren veertig en vijftig verloor de regio zijn positie als toonaangevend gebied in Spanje. In de jaren zeventig zag het er weer goed uit: verdere industrialisatie, de opkomst van toeristen in de jaren zestig en de terugkeer van de monarchie luidden een keerpunt in en de regio heeft nooit meer achterom gekeken. Tegenwoordig is Valencia een van de meest populaire toeristische bestemmingen in Spanje, met uitstekende lucht-, weg- en spoorverbindingen (de AVE met hoge snelheid verbindt Alicante en Valencia met de Spaanse hoofdstad in minder dan twee uur). De regio Valencia is opnieuw een van de belangrijkste culturele en economische grootmachten van het hedendaagse Spanje.

Overgang en democratie

Met de overgang zouden de provincies Castellón, Valencia en Alicante tot de jaren 90 voornamelijk socialistisch stemmen. Na de oprichting in de Spaanse grondwet van 1978 van de staat van autonomie, werd in 1982 een statuut van autonomie voor de Valenciaanse Gemeenschap goedgekeurd (Estatut d'Autonomia), met een regionale regering, de Generalitat, die zorgt voor een eigen administratie op het gebied van bijvoorbeeld gezondheid of onderwijs.

Hoewel het Statuut van Autonomie van 1982 werd opgesteld via artikel 143 van de Spaanse grondwet van 1978, werd er later in 1987 een wet aangenomen die het op competente wijze gelijkstelde aan de zogenaamde historische nationaliteiten (Organische wet van overdracht van bevoegdheden van staatseigendom aan de Valenciaanse Gemeenschap, afgekort LOTRAVA). Vervolgens zou het Valenciaanse statuut van autonomie twee hervormingen ondergaan, één in 1992 om alle bevoegdheden van LOTRAVA op te nemen, en de andere in 2006, met een grotere reikwijdte, met nieuwe bevoegdheden, waarin de Valenciaanse Gemeenschap tot historische nationaliteit wordt verklaard in het eerste artikel, net als de andere gemeenschappen die dat al eerder hadden gedaan.

De Generalitat Valenciana werd tussen 1982 en 1995 geleid door Joan Lerma, van de PSOE, en daarna door Eduardo Zaplana (1995-2002), José Luis Olivas (2002-2003), Francisco Camps (2003-2011) en Alberto Fabra (2011 - 2015) van de Partido Popular. Bij de regionale verkiezingen van 24 mei 2015 werd Ximo Puig van de PSPV president.

Sinds de democratie zijn de Valenciaanse economie en demografie sneller gegroeid dan de nationale, met in 2005 10,64% van de Spaanse bevolking (de vierde regio van het land door de bevolking) en in 2006 samen met de Gemeenschap van Madrid, de tweede autonome gemeenschap die de meeste producten naar het buitenland exporteert.

Vorig artikel Volgend artikel